איך הם הופכים להיות שלך

אצלך בבית

נכון לחודש כסלו תש"פ – יצאו לאור עשרים וארבע כרכים מתוך כשישים כרכים, ועוד כשלושים כרכים נוספים עומדים לראות אור בקרוב. ההדפסה והכריכה באופן המפואר ביותר כיאה לתורתו של הרבי, ממש מאיר עיניים!

האפשרות להירשם לפרוייקט באמצעות אתר שיחות קודש או אצל המפיצים האזוריים בריכוזי אנ"ש בכל העולם.

כמקובל בהוצאות של סדרות מסוג זה, וכדי לאפשר לכל אנ"ש והתמימים להיות שותפים מלאים בזכות של הוצאה לאור של ספרי כ"ק אד"ש בפרוייקט זה – הוחלט לפרוס את התשלומים לפי קצב ההוצאה לאור, מעין מקדמה לכל קבוצת ספרים שעומדת לצאת לאור, כאשר ההצטרפות לפרוייקט מותנית בהרשמה מראש.

התשלום הראשון, המשמש כדמי הרשמה, ישולם בעת החתימה על "חוזה השתתפות" וקבלת הספרים המוכנים עכשיו (עשרים וארבע כרכים).

תשלומים נוספים יבוצעו עם קבלת ספרים נוספים כמקדמה לספרים הבאים, התשלום האחרון ישולם בסיום הפרוייקט בעת קבלת הספרים האחרונים. כאשר סך כל התשלומים לנרשמים עכשיו עומד על $800 בלבד!

מכירה של סטים או כרכים בודדים בחנויות לא מתוכננת בשלב זה. כדאי להזדרז, שכן הפרוייקט תוכנן למספר נרשמים מוגבל. בסיום הפרוייקט מתוכננת מכירה של כל הסט במחיר גבוה.