אצלך בבית

נכון לחודש תשרי תשפ”ג – יצאו לאור שלושים וחמש כרכים מתוך כשבעים כרכים, ועוד כחמישה כרכים נוספים עומדים לראות אור בקרוב. ההדפסה והכריכה באופן המפואר ביותר כיאה לתורתו של הרבי, ממש מאיר עיניים! האפשרות להירשם לפרוייקט באמצעות אתר שיחות קודש או אצל המפיצים האזוריים בריכוזי אנ”ש בכל העולם. כמקובל בהוצאות של סדרות מסוג זה, וכדי […]

ספרים שכבר נדפסו

ספר הראשון ספר אחד, כרך א שנת תש”י חלוקה שניה 4 ספרים, כרכים ב-ה שנות תשי”א־תשי”ד = 5 חלוקה שלישית 5 ספרים, כרכים ו, מו-מט שנות תשט”ו, תשל”ח = 10 חלוקה רביעית 5 ספרים, כרכים נ-נד שנת תשל”ט = 15 חלוקה חמישית 4 ספרים, כרכים ז-י שנות תשט”ז־תשי”ט = 19 חלוקה שישית 5 ספרים, כרכים […]

חובה בכל בית

“ארוכה מארץ מידה ורחבה מיני ים”, כזאת היא תורתו של הרבי. למעלה מארבעים שנה זכינו לשמוע התוועדויות, שיחות קודש ומאמרים, החוברים יחד לספריית-ענק המפארת כל בית יהודי. שיחות הקודש הופיעו במגוון פרסומים ובהוצאות שונות, ובכללות, ניתן לחלקם לשניים: הראשונה והמפורסמת – סדרת “לקוטי שיחות” ו”ספר השיחות”, בהם לוקטו דברי הרבי בהזדמנויות שונות, ועובדו מחדש לנושא […]

המהדורה החדשה

 עמודים של שיחות 35,000 בשנים האחרונות, הודפסו שיחותיו של כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א באופן מסודר ורוכזו בסדרת ה’התוועדויות’ ו’ספר השיחות’. לא כך היה הדבר במשך שנים רבות: מלאכת ‘הנחת’ השיחות והפצתן נעשתה בצורה לא מסודרת, והן ראו-אור בשכפול מהקלדה במכונת-כתיבה. נוסף לכך לא היו צוותים מסודרים שעסקו בנושא, והדבר התבטא בחוסר רציפות של ההופעה, […]