חובה בכל בית

“ארוכה מארץ מידה ורחבה מיני ים”, כזאת היא תורתו של הרבי. למעלה מארבעים שנה זכינו לשמוע התוועדויות, שיחות קודש ומאמרים, החוברים יחד לספריית-ענק המפארת כל בית יהודי.

שיחות הקודש הופיעו במגוון פרסומים ובהוצאות שונות, ובכללות, ניתן לחלקם לשניים:

הראשונה והמפורסמת – סדרת “לקוטי שיחות” ו”ספר השיחות”, בהם לוקטו דברי הרבי בהזדמנויות שונות, ועובדו מחדש לנושא המותאם לפרשיות השבוע ומועדי השנה. כמובן, במהלך העיבוד מחדש, הושמטו נושאים שונים שהוזכרו בהתוועדות, ולאחר עריכת הדברים הוגהו שיחות אלו, מידי שבוע, על-ידי הרבי.

הסדרה השניה – סדרת “שיחות-קודש” ו”התוועדויות”, בהם הובאו דברי הרבי לפי סדר אמירתן, בעיבוד לשוני מינימלי, תוך שימת דגש מיוחד על ההיצמדות לסגנונו המיוחד של הרבי. בשיחות אלו, ניתן לחוש את האווירה המיוחדת ששררה בהתוועדות; לקרוא ולהבין את נימת הדברים, ולחיות מחדש את אותם רגעי-נצח מופלאים.

ברור שאין למעלה מ”כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך”. השיחות המוגהות, להן זכינו בסדרת “לקוטי שיחות” ו”ספר השיחות”, הן בבחינת תורה שבכתב ובהן עלינו להתעמק כדי לדלות מתורת רבינו העמוקה מני-ים.

לאידך, אין תחליף לחוויה של ההתוועדות עצמה, לקצב וצורת הדברים כפי שהחליט הרבי לאומרם ברבים, וכך “להמשיכם” ולהורידם לעולם. התוועדויות רבות שהוקלטו ואף צולמו בוידאו, מכילות שיחות ומאמרים שהוגהו לאחר זמן ע”י הרבי. אך מלבד המעלה העצומה שבלימוד מתוך הכתב, מי יוותר על שמיעת השיחות כנתינתן מסיני?

סדרת “שיחות קודש”, משחזרת בעצם את התוועדויות הרבי, כך שבפני הקורא נפרשת ההתוועדות מתחילתה לסופה – על השיחות, הניגונים והביטויים המיוחדים. קריאה בסדרה זו, מעניקה את האפשרות “לחיות עם הרבי”, ולהיות לרגעים מספר “שם” – בהתוועדות…

הדפסתה מחדש של סדרת ה”שיחות-קודש”, מהווה למעשה ‘פדיון שבויים’ של ממש. שלושים השנים הראשונות, ההיסטוריות, היו עד-כה, בפרט בשפת האידית כשעת אמירתם, בבחינת אוצר בלום, שרק יחידי סגולה שהצליחו לרכוש את הסדרה, זכו ליהנות מאורם. כעת, עם ההדפסה מחדש הופכת הסדרה להיות פרי נחלתם של המוני ישראל בכל מקום שהם.

ועד שיחות קודש בעידוד מרכז חב”ד העולמי לקבלת פני משיח רואים זכות גדולה וחובה קדושה בהדפסת והפצת השיחות כהכנה לפרסום ה”תורה חדשה” מפיו של משיח צדקנו, הוד כ”ק אדמו”ר שליט”א, בהתגלותו השלימה לעין כל, תיכף ומיד ממש.