המהדורה החדשה

 עמודים של שיחות 35,000

בשנים האחרונות, הודפסו שיחותיו של כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א באופן מסודר ורוכזו בסדרת ה’התוועדויות’ ו’ספר השיחות’. לא כך היה הדבר במשך שנים רבות: מלאכת ‘הנחת’ השיחות והפצתן נעשתה בצורה לא מסודרת, והן ראו-אור בשכפול מהקלדה במכונת-כתיבה. נוסף לכך לא היו צוותים מסודרים שעסקו בנושא, והדבר התבטא בחוסר רציפות של ההופעה, חוסר אחידות בסגנון ובצורה, ועוד. כל אותן ‘הנחות’ בשפה האידית, מהשנים תש”י-תשמ”א, רוכזו כצורתן הראשונית – במהדורת צילום – לסדרה שנקראת ‘שיחות-קודש’.

מחד, מדובר בסדרה הגדולה ביותר מתורתו של רבינו, שמכילה את החלק הארי משיחותיו. ומאידך, כתוצאה מצורת הדפסתה – קטעים רבים קשים לקריאה ולהבנה, ושיחות רבות נעדרות ממנה.

המהדורה החדשה 

מזה מספר שנים, עובד צוות גדול על המהדורה החדשה. נבדקו עשרות ארכיונים והתגלו שיחות רבות שלא ראו את אור הדפוס, נערכו השוואות בין ‘הנחות’ שונות ובין סרטי-הקלטה (במידה וישנם) וצויינו מראי-מקומות.

לראשונה רוכזו יומנים מ’בית-חיינו’ מאותן שנים. כל מקור אפשרי אותר, נבדק והוכנס למאגר שהלך והתרחב. הצוות נעזר במומחים בתחום שזכו לקבל הוראות רבות מהרבי מלך המשיח בנושא העריכה וההוצאה-לאור.

מבט פנימה