אצלך בבית

נכון לחודש תשרי תשפ”ג – יצאו לאור שלושים וחמש כרכים מתוך כשבעים כרכים, ועוד כחמישה כרכים נוספים עומדים לראות אור בקרוב. ההדפסה והכריכה באופן המפואר ביותר כיאה לתורתו של הרבי, ממש מאיר עיניים!

האפשרות להירשם לפרוייקט באמצעות אתר שיחות קודש או אצל המפיצים האזוריים בריכוזי אנ”ש בכל העולם.

כמקובל בהוצאות של סדרות מסוג זה, וכדי לאפשר לכל אנ”ש והתמימים להיות שותפים מלאים בזכות של הוצאה לאור של ספרי כ”ק אד”ש בפרוייקט זה – הוחלט לפרוס את התשלומים לפי קצב ההוצאה לאור, מעין מקדמה לכל קבוצת ספרים שעומדת לצאת לאור, כאשר ההצטרפות לפרוייקט מותנית בהרשמה מראש.

התשלום הראשון, משמש כדמי הרשמה, וישולם בעת החתימה על “חוזה השתתפות” וקבלת הספרים המוכנים עכשיו (שלושים וחמש כרכים).

תשלומים נוספים יבוצעו עם קבלת קבוצת ספרים נוספים כמקדמה לספרים הבאים, התשלום האחרון ישולם בסיום הפרוייקט בעת קבלת הספרים האחרונים. כאשר סך כל התשלומים לנרשמים עכשיו עומד על $1000 בלבד!

 

מפיצים האזוריים

הפצה ראשית באה”ק
972533277081+

ירושלים
02-538-6149

לוד
077-70770-80

צפת
058-532-7701