סקירה כללית של הספר

 35,000 עמודים של שיחות

בשנים האחרונות, הודפסו שיחותיו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א באופן מסודר ורוכזו בסדרת ה'התוועדויות' ו'ספר השיחות'. לא כך היה הדבר במשך שנים רבות: מלאכת 'הנחת' השיחות והפצתן נעשתה בצורה לא מסודרת, והן ראו-אור בשכפול מהקלדה במכונת-כתיבה. נוסף לכך לא היו צוותים מסודרים שעסקו בנושא, והדבר התבטא בחוסר רציפות של ההופעה, חוסר אחידות בסגנון ובצורה, ועוד. כל אותן 'הנחות' בשפה האידית, מהשנים תש"י-תשמ"א, רוכזו כצורתן הראשונית – במהדורת צילום – לסדרה שנקראת 'שיחות-קודש'.

מחד, מדובר בסדרה הגדולה ביותר מתורתו של רבינו, שמכילה את החלק הארי משיחותיו. ומאידך, כתוצאה מצורת הדפסתה – קטעים רבים קשים לקריאה ולהבנה, ושיחות רבות נעדרות ממנה.

המהדורה החדשה 

מזה מספר שנים, עובד צוות גדול על המהדורה החדשה. נבדקו עשרות ארכיונים והתגלו שיחות רבות שלא ראו את אור הדפוס, נערכו השוואות בין 'הנחות' שונות ובין סרטי-הקלטה (במידה וישנם) וצויינו מראי-מקומות.

לראשונה רוכזו יומנים מ'בית-חיינו' מאותן שנים. כל מקור אפשרי אותר, נבדק והוכנס למאגר שהלך והתרחב. הצוות נעזר במומחים בתחום שזכו לקבל הוראות רבות מהרבי מלך המשיח בנושא העריכה וההוצאה-לאור.

 

 

אצלך בבית

נכון לחודש תשרי תשפ"א – יצאו לאור שלושים כרכים מתוך כשישים כרכים, ועוד כשלושים כרכים נוספים עומדים לראות אור בקרוב. ההדפסה והכריכה באופן המפואר ביותר כיאה לתורתו של הרבי, ממש מאיר עיניים!

האפשרות להירשם לפרוייקט באמצעות אתר שיחות קודש או אצל המפיצים האזוריים בריכוזי אנ"ש בכל העולם.

כמקובל בהוצאות של סדרות מסוג זה, וכדי לאפשר לכל אנ"ש והתמימים להיות שותפים מלאים בזכות של הוצאה לאור של ספרי כ"ק אד"ש בפרוייקט זה – הוחלט לפרוס את התשלומים לפי קצב ההוצאה לאור, מעין מקדמה לכל קבוצת ספרים שעומדת לצאת לאור, כאשר ההצטרפות לפרוייקט מותנית בהרשמה מראש.

התשלום הראשון, המשמש כדמי הרשמה, ישולם בעת החתימה על "חוזה השתתפות" וקבלת הספרים המוכנים עכשיו (עשרים וארבע כרכים).

תשלומים נוספים יבוצעו עם קבלת ספרים נוספים כמקדמה לספרים הבאים, התשלום האחרון ישולם בסיום הפרוייקט בעת קבלת הספרים האחרונים. כאשר סך כל התשלומים לנרשמים עכשיו עומד על $800 בלבד!

מכירה של סטים או כרכים בודדים בחנויות לא מתוכננת בשלב זה. כדאי להזדרז, שכן הפרוייקט תוכנן למספר נרשמים מוגבל. בסיום הפרוייקט מתוכננת מכירה של כל הסט במחיר גבוה.

חובה בכל בית

"ארוכה מארץ מידה ורחבה מיני ים", כזאת היא תורתו של הרבי. למעלה מארבעים שנה זכינו לשמוע התוועדויות, שיחות קודש ומאמרים, החוברים יחד לספריית-ענק המפארת כל בית יהודי.

שיחות הקודש הופיעו במגוון פרסומים ובהוצאות שונות, ובכללות, ניתן לחלקם לשניים:

הראשונה והמפורסמת – סדרת "לקוטי שיחות" ו"ספר השיחות", בהם לוקטו דברי הרבי בהזדמנויות שונות, ועובדו מחדש לנושא המותאם לפרשיות השבוע ומועדי השנה. כמובן, במהלך העיבוד מחדש, הושמטו נושאים שונים שהוזכרו בהתוועדות, ולאחר עריכת הדברים הוגהו שיחות אלו, מידי שבוע, על-ידי הרבי.

הסדרה השניה – סדרת "שיחות-קודש" ו"התוועדויות", בהם הובאו דברי הרבי לפי סדר אמירתן, בעיבוד לשוני מינימלי, תוך שימת דגש מיוחד על ההיצמדות לסגנונו המיוחד של הרבי. בשיחות אלו, ניתן לחוש את האווירה המיוחדת ששררה בהתוועדות; לקרוא ולהבין את נימת הדברים, ולחיות מחדש את אותם רגעי-נצח מופלאים.

ברור שאין למעלה מ"כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך". השיחות המוגהות, להן זכינו בסדרת "לקוטי שיחות" ו"ספר השיחות", הן בבחינת תורה שבכתב ובהן עלינו להתעמק כדי לדלות מתורת רבינו העמוקה מני-ים.

לאידך, אין תחליף לחוויה של ההתוועדות עצמה, לקצב וצורת הדברים כפי שהחליט הרבי לאומרם ברבים, וכך "להמשיכם" ולהורידם לעולם. התוועדויות רבות שהוקלטו ואף צולמו בוידאו, מכילות שיחות ומאמרים שהוגהו לאחר זמן ע"י הרבי. אך מלבד המעלה העצומה שבלימוד מתוך הכתב, מי יוותר על שמיעת השיחות כנתינתן מסיני?

סדרת "שיחות קודש", משחזרת בעצם את התוועדויות הרבי, כך שבפני הקורא נפרשת ההתוועדות מתחילתה לסופה – על השיחות, הניגונים והביטויים המיוחדים. קריאה בסדרה זו, מעניקה את האפשרות "לחיות עם הרבי", ולהיות לרגעים מספר "שם" – בהתוועדות…

הדפסתה מחדש של סדרת ה"שיחות-קודש", מהווה למעשה 'פדיון שבויים' של ממש. שלושים השנים הראשונות, ההיסטוריות, היו עד-כה, בפרט בשפת האידית כשעת אמירתם, בבחינת אוצר בלום, שרק יחידי סגולה שהצליחו לרכוש את הסדרה, זכו ליהנות מאורם. כעת, עם ההדפסה מחדש הופכת הסדרה להיות פרי נחלתם של המוני ישראל בכל מקום שהם.

ועד שיחות קודש בעידוד מרכז חב"ד העולמי לקבלת פני משיח רואים זכות גדולה וחובה קדושה בהדפסת והפצת השיחות כהכנה לפרסום ה"תורה חדשה" מפיו של משיח צדקנו, הוד כ"ק אדמו"ר שליט"א, בהתגלותו השלימה לעין כל, תיכף ומיד ממש.

 

 

כל הזריז הרי זה משובח

מדברי הרבי: כל אחד ואחת, אנשים נשים וטף, יעשה ענין דוגמתו, ע"י שיכניס לביתו או בספריה וכיו"ב, ספרי קודש חדשים, בהוספה על הספרים שיש אצלו עד עתה, שגם אז בוודאי היה ביתו "בית מלא ספרים".

וכל הזריז הרי זה משובח - לעשות כבר עתה החלטות בזה, ולקיימם בהקדם האפשרי, כולל ע"י עשיית הזמנה מראש (בתשלום) למינוי לקבל ספרים חדשים שיוצאים לאור (ובלשון הידוע בכמה ספרים "פרענומעראנטן").

(תרגום משיחת ש"פ ויגש, ז' טבת ה'תשנ"ב, מוגה)

 

 

הרשמה לפרוייקט

  1. באמצעות המפיץ האזורי.
  2. און ליין.

אתה יכול לעזור

ביכולתך להיות שותף למבצע הגדול של פדיון שבויים – הדפסת שיחות הרבי שלא ראו את אור הדפוס. נמצאת אצלך רשימה פרטית מהזמן בו שהית ב"קבוצה"? גילית את המכתבים של הבן-דוד עם הדיווחים מבית-חיינו? אולי רשימה מיחידות פרטית? – אתה יכול לזכות בהם את הרבים! אנא, פנה אלינו!

בפרט, אנא עדכן אותנו , אם ידוע לך על מי שעסק בהנחות משנות הכפי"ם או מי ששהה בשנים אלו בבית חיינו ועשוי לדעת.

מה הלאה?

נרשמת? אתה יכול להיות רגוע. שלושים כרכים – כמחצית הסט – בדרך אליך. אנו נעדכן אותך בעזרת ה' בכל עת שיודפסו ספרים נוספים.

אנא ודא שפרטיך נכונים במאגר השותפים (LINK) של פרוייקט שיחות קודש.

אנו בטוחים שתיכף ומי"ד ממ"ש נזכה לשמוע "תורה חדשה" – מאמרים  ו"שיחות קודש" מפיו של כ"ק אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח שליט"א. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!